Výhody Plan-de-Campagne

Plan-de-Campagne má rad výhod nielen pre plánovanie a riadenie výroby, ale aj pre ďalšie činnosti, prebiehajúce vo výrobnom podniku:

Výhody pre riadenie výroby:

 • zvýšenie produktivity a efektívne využitie výrobnej kapacity spoločnosti
 • analýza “silných” a “slabých” miest výroby
 • náhľady a analýza súčasnej a plánovanej výroby
 • riadenie dodacích termínov zákazníkovi
 • rýchla reakcia pri výpadku strojov, pri oneskorení a nedostatkoch v zásobovaní
 • kapacitné plánovanie pracovných miest, prípadne pracovníkov
 • efektívne spracovanie dokumentov
 • moderný zber časov a údajov z výroby

Výhody pre správu:

 • plánovanie výroby a riadenie zásob
 • správy, analýzy, grafy
 • sledovanie a vyhodnocovanie dochádzky
 • presné podklady pre odmeňovanie
 • flexibilné prepojenie s účtovnými systémami a CAD/CAM

Výhody pre logistiku:

 • riadenie zásob v reálnom čase
 • automatické generovanie nákupných zoznamov
 • zabezpečenie kontinuity výroby a minimalizácia prestojov v dôsledku nedostatku materiálu
 • prehľad o stave skladu
 • podrobné informácie týkajúce sa objednávky
 • rýchla reakcia na zmeny oproti plánu

Výhody pre sklad:

 • schopnosť používať mobilné zariadenie k zefektívneniu práce a komunikácie na sklade. predchádzanie chybám pri príjme a výdaji
 • jednoduché vyhľadanie tovaru v sklade
 • možnosť evidencie podľa výrobných šarží