Plánovanie a riadenie výroby (ERP)

Výrobné podniky sú neustále konfrontované s trvalo rastúcimi požiadavkami – ceny majú klesať, dodacie termíny majú byť kratšie, kvalita sa má zvyšovať. Preto je dôležité skvalitniť riadenie podniku v rámci výrobného procesu bez toho, aby príliš vzrástli náklady.

ECI | Bemet je program pre plánovanie a riadenie výroby, vyvýjaný spoločnosťou ECI software solutions, umožňujúci kontrolu a monitorovanie interných a externých výrobných postupov. Bol vyvinutý špeciálne pre malé a stredné priemyselné podniky spracujúce kovy alebo plasty. Pre túto cieľovú skupinu bolo pri vytváraní softvéru prihliadané na skúsenosti z praxe, ako aj na potrebu jednoduchej obsluhy – tak, aby sa zabránilo dlhému a problematickému zavádzaniu programu.

Funkcie programu

Pri tvorbe programu bolo zohľadnené, že nie všetky podniky postupujú rovnako. ECI | Bemet bol vyvinutý tak, že dokáže riešiť nielen štandardné, ale aj špecifické procesy jednotlivých firiem. V programe ECI | Bemet je možné začať ľubovoľným krokom, jednotlivé kroky môžu byť vykonávané v ľubovoľnom poradí a jednotlivé kroky je možné aj preskočiť.
Prostredníctvom programu je možné riadiť a sledovať jednotlivé časti výrobného procesu – viď schéma:

 

 

 

 

 

 

Obsluha

Obsluhe je v ECI | Bemet venovaná mimoriadna pozornosť a plne zodpovedá filozofii “Look and Feel” (Windows). V ECI | Bemet nájdete prehľadné zobrazenia vo forme dlaždíc, okien a lišty so symbolmi. Program môže byť prispôsobený každému užívateľovi – tak, aby rýchlo našiel informácie, ktoré sú pre neho dôležité.

Presvedčte sa o kvalite ECI | Bemet

Program ECI | Bemet je na slovenskom trhu od roku 2005. Od tejto doby používa program veľký okruh spokojných zákazníkov, využívajúcich znalosti a skúsenosti spoločnosti ECI, aby zvýšili vlastnú efektivitu podniku. ECI | Bemet je skvelý príklad systému, ktorý zjednocuje skúsenosti z praxe tvorcu programu, ako aj z praxe našich zákazníkov.

Radi Vám predstavíme ECI | Bemet dôkladnejšie!