Plánovanie a riadenie výroby (ERP)

Výrobné a podniky sú neustále konfrontované s trvalo rastúcimi požiadavkami – ceny majú klesať, dodacie termíny majú byť kratšie, kvalita sa má zvyšovať. Preto je dôležité skvalitniť riadenie podniku v rámci výrobného procesu bez toho, aby príliš vzrástli náklady.

Plan-de-CAMpagne (PdC) je program pre plánovanie a riadenie výroby, vytvorený holandskou firmou Bemet International B.V., umožňujúci kontrolu a monitorovanie interných a externých výrobných postupov. Bol vyvinutý špeciálne pre malé a stredné priemyselné podniky spracujúce kovy alebo plasty. Pre túto cieľovú skupinu bolo pri vytváraní softvéru prihliadané na skúsenosti z praxe ako aj na potrebu jednoduchej obsluhy – tak, aby sa zabránilo dlhému a problematickému zavádzaniu programu.

Funkcie programu

Pri tvorbe programu bolo zohľadnené, že nie všetky podniky postupujú rovnako. PdC bol vyvinutý tak, že dokáže riešiť nielen štandardné, ale aj špecifické procesy jednotlivých firiem. V programe PdC je možné začať ľubovoľným krokom, jednotlivé kroky môžu byť vykonávané v ľubovoľnom poradí a jednotlivé kroky je možné preskočiť.
Prostredníctvom programu je možné riadiť a sledovať jednotlivé časti výrobného procesu – viď schéma:

 

 

 

 

 

 

Obsluha

Obsluhe je v PdC venovaná mimoriadna pozornosť a plne zodpovedá filozofii “Look and Feel” (Windows). V PdC nájdete prehľadné zobrazenia vo forme dlaždíc, vo forme okien a lišty so symbolmi. Program môže byť prispôsobený každému užívateľovi – tak, aby rýchlo našiel informácie, ktoré sú pre neho dôležité.

Presvedčte sa o kvalite PdC

Program Plan-de CAMpagne je na slovenskom trhu od roku 2005. Od tejto doby používa program veľký okruh spokojných zákazníkov, využívajúcich znalosti a skúsenosti spoločnosti B met, aby zvýšili vlastnú efektivitu podniku. Plan-de-CAMpagne je skvelý príklad systému, ktorý zjednocuje skúsenosti z praxe tvorcu programu, ako aj z praxe našich zákazníkov.

Radi Vám predstavíme Plan-de-CAMpagne dôkladnejšie!