Modul Certifikáty umožňuje nákup, sledovanie a používanie materiálov podľa výrobnej šarže.

Modul Certifikáty umožňuje nákup, sledovanie a používanie materiálov podľa výrobnej šarže. Pomocou tohto modulu je možné detailne dosledovať a dokladovať jednotlivé použité materiály.

Taktiež je možné detailnejšie viesť skladové hospodárstvo.