Technologický modul umožňuje používanie skriptov ako nadstavby na softvér ECI | Bemet (napr. skriptu na výpočet časov pálenia jednotlivých dielcov na páliacom centre).

Technologický modul umožňuje používanie skriptov ako nadstavby na softvér PdC (napr. skriptu na výpočet časov pálenia jednotlivých dielcov na páliacom centre).