Modul Nákupné dopyty je nadstavbou modulu Logistika. Prostredníctvom tohto modulu je možné nielen objednávať tovar, ale aj vystavovať a evidovať dopyty a evidovať a vyhodnocovať ponuky od dodávateľov.

Modul Nákupné dopyty je nadstavbou modulu Logistika. Prostredníctvom tohto modulu je možné nielen objednávať tovar, ale aj vystavovať a evidovať dopyty a evidovať a vyhodnocovať ponuky od dodávateľov.