Modul Obchod umožňuje zjednodušenú evidenciu zákaziek. Je vhodný pre výrobky, u ktorých neprebieha proces spracovania, resp. zušľachťovania, t.j. sú vydané zo skladu v rovnakej forme, v akej sú doň prijaté.

Modul Obchod umožňuje zjednodušenú evidenciu zákaziek. Je vhodný pre výrobky, u ktorých neprebieha proces spracovania, resp. zušľachťovania, t.j. sú vydané zo skladu v rovnakej forme, v akej sú doň prijaté.