Modul CRM (Customer Relationship Management) je nástrojom, ktorý pomáha správne riadiť vzťahy so zákazníkmi.


Modul CRM (Customer Relationship Management) je nástrojom, ako správne riadiť vzťahy so zákazníkmi. Modul CRM pomáha pri plánovaní činnosti, evidencii kontaktov, získavaní informácií o stretnutiach, telefónnych hovorov a umožňuje prehľadné priradenie konkrétnych úloh pre jednotlivých pracovníkov.