Modul Grafický prehľad stavu projektu je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú detailný prehľad o priebehu zákazky.

Modul je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú detailný prehľad o priebehu zákazky. V grafickej podobe sú prezentované relevantné informácie o jednotlivých operáciách v dennom rastri.

Tento modul je vhodný pre sledovanie výrobkov, ktorých doba výroby je pomerne dlhá, pričom je vo výrobe súbežne viacero projektov.