Modul Výrobné ECI | Bemet hlásenia umožňuje zachytiť a sledovať chyby vo výrobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul Výrobné hlásenia umožňuje zachytiť a sledovať chyby vo výrobe.

Funkčnosť modulu vám umožní:

– Evidenciu zistených chýb a prideľovanie chybových kódov

– Prideľovanie úloh, súvisiacich s riešením problémov

– Prípravu opravnej kalkulácie

Používanie tohto modulu je užitočným podkladom aj pre certifikáciu podľa ISO-noriem.