Modul Online zber časov a údajov ECI | Bemet umožňuje získať priamy prehľad o postupe výroby. Vďaka jednoduchej obsluhe tohto modulu, už nie je problémom evidencia časov jednotlivých výrobných operácií.

Modul Plan-de-Campagne (PdC) Online zber časov a údajov umožňuje získať priamy prehľad
o postupe výroby. Vďaka jednoduchej obsluhe tohto modulu už nie je problémom evidencia časov jednotlivých výrobných operácií. Tento modul Vám umožní získať nielen prehľad o stave výroby,
ale poskytne aj presnú evidenciu vyťaženosti jednotlivých pracovníkov a pracovísk. Okrem toho je pre pracovníkov oveľa jednoduchšie zaevidovať výrobné časy snímačom čiarového kódu (skenerom) alebo prostredníctvom dotykovej obrazovky.


Online zber časov

Zber časov v PdC môže byť realizovaný troma spôsobmi: manuálne, cez prepojenie na už existujúci systém zberu časov alebo s modulom Online zber časov systému PdC. Prvé dva spôsoby môžu byť realizované už so Základným modulom PdC.

S modulom Online zber časov PdC môžu byť evidované príchody ako aj odchody na pracovisko, ako aj časy jednotlivých pracovných operácií. Príchody a odchody, ako aj dôvody neprítomnosti môžu byť nastavené a dopĺňané samotným užívateľom. Užívateľ môže zadávať rôzne časové plány, pričom samotný systém dokáže odlíšiť normálne hodiny od nadčasových hodín.

Kedže Online zber časov má grafickú podobu, užívateľ môže prehľadne vidieť pokyny. Tento modul zároveň umožňuje registráciu kombinovaných operácií – napr. obsluhu viacerých strojov jedným pracovníkom, súčasnú prácu pracovníka, resp. strojného zariadenia na viacerých zákazkách, prípadne rozlíšenie automatizovaných operácií od operácií s obsluhou.


Online zber údajov

V rámci zberu údajov môžu byť zaevidované rozličné skutočnosti, ktoré sa vyskytnú počas výroby alebo po jej ukončení. Tieto údaje sa môžu týkať počtu výrobkov a chybových hlásení, ktoré sa vyskytli počas výroby. Vždy podľa typu hlásenia môže byť výroba dielov automaticky pozastavená. Pre opätovné spustenie je potrebné napríklad zadanie opravnej operácie. Taktiež sa môže vyskytnúť, že výrobky budú musieť byť vyhotovené dodatočne. Na konci procesu môže byť potom rozhodnuté, či budú dodané zákazníkovi alebo na sklad.


Návrat dielov od zákazníka

Môže sa stať, že diely od zákazníka budú vrátené. Potom je dôležité zachytiť, koľko kusov bolo vrátených a z akého dôvodu. Dokonca aj potom môže byť pri spracovaní týchto hlásení vystavená oprava objednávky.


Obsluha

Modul Online-Zber časov pracuje pod Windows na bežnom PC. Modul môže byť obsluhovaný snímačom čiarových kódov, pomocou dotykovej obrazovky alebo pomocou myši a klávesnice.
K zadaniu textu a pri chybových hláseniach je potrebná klávesnica.

Prostredníctvom tzv.„Quick Scan“ (rýchleho skenu) je možná rýchla evidencia časov a množstvo zadávaných údajov je obmedzené na minimum. Obsluha je veľmi jednoduchá, takže sa ju môže každý ľahko naučiť. Ďalšou výhodou je zníženie pravdepodobnosti zadania chybných údajov.