Modul Štruktúrovaná rozpiska ECI | Bemet je koncipovaný pre vytváranie komplexných viacstupňových zostáv formou štruktúrovaných kusovníkov.

Modul PdC Štruktúrovaná rozpiska  je koncipovaný pre vytváranie komplexných viacstupňových zostáv formou štruktúrovaných kusovníkov. Tento modul je vhodný pre výrobcov strojov a zariadení, ako aj podskupín a výrobkov, pozostávajúcich z viacerých komponentov.