ECI | Bemet

už ste mali informačný systém vyvinutý STROJÁRMI a nie IT-čkármi?

 

ECI | Bemet je moderný informačný systém pre sledovanie, riadenie a plánovanie výroby v malých a stredných výrobných prevádzkach.

Okamžitá cenová kalkulácia

ECI | Bemet je modulovo zostavený, okrem samotnej výroby umožňuje riadiť logistické procesy, vzťahy so zákazníkmi, samotných pracovníkov, ako aj získavať podklady pre rozhodovanie a plánovanie.

Plan de Campagne

sa používa v nasledujúcich výrobných odvetviach: kovospracujúci priemysel, výroba oceľových konštrukcií, strojov a zariadení, nábytkárska výroba, spracovanie gumy a plastov. Softvér ECI | Bemet je vďaka svojej modulárnej konštrukcii a jednoduchej konfigurácii vhodný pre kusovú, malosériovú i hromadnú výrobu. Hlavnými výhodami sú jednoduché a intuitívne ovládanie, orientácia na prax a v neposlednom rade výhodný pomer cena/úžitkové vlastnosti.

Základný modul

Základný modul ECI | Bemet je zostavený tak, aby podporoval najdôležitejšie činnosti v procese výroby ako logicky nasledujú.

Logistický modul

Modul Logistika ECI | Bemet pozostáva z výrobných etáp Nákup (zásobovanie), Vedenie skladu, Príjem tovaru, Prijaté faktúry, Expedícia a Fakturácia

Modul Štruktúrovaná rozpiska

Modul Štruktúrovaná rozpiska ECI | Bemet je koncipovaný pre vytváranie komplexných viacstupňových zostáv formou štruktúrovaných kusovníkov.

Modul Online zber časov a údajov z výroby

Modul Online zber časov a údajov ECI | Bemet umožňuje získať priamy prehľad o postupe výroby. Vďaka jednoduchej obsluhe tohto modulu, už nie je problémom evidencia časov jednotlivých výrobných operácií.

Modul Výrobné hlásenia

Modul Výrobné ECI | Bemet hlásenia umožňuje zachytiť a sledovať chyby vo výrobe.

Modul Detailné plánovanie

Plánovanie v programe ECI | Bemet môže prebiehať dvoma spôsobmi – ako tzv. „hrubé“ plánovanie (je obsiahnuté v základnom module) a ako detailné plánovanie (samostatný modul).

Modul Grafický prehľad stavu projektu

Modul Grafický prehľad stavu projektu je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú detailný prehľad o priebehu zákazky.

Modul CRM

Modul CRM (Customer Relationship Management) je nástrojom, ktorý pomáha správne riadiť vzťahy so zákazníkmi.

Modul Obchod

Modul Obchod umožňuje zjednodušenú evidenciu zákaziek. Je vhodný pre výrobky, u ktorých neprebieha proces spracovania, resp. zušľachťovania, t.j. sú vydané zo skladu v rovnakej forme, v akej sú doň prijaté.

Modul Nákupné dopyty

Modul Nákupné dopyty je nadstavbou modulu Logistika. Prostredníctvom tohto modulu je možné nielen objednávať tovar, ale aj vystavovať a evidovať dopyty a evidovať a vyhodnocovať ponuky od dodávateľov.

Technologický Modul T

Technologický modul umožňuje používanie skriptov ako nadstavby na softvér ECI | Bemet (napr. skriptu na výpočet časov pálenia jednotlivých dielcov na páliacom centre).

Modul Certifikáty

Modul Certifikáty umožňuje nákup, sledovanie a používanie materiálov podľa výrobnej šarže.

Kontakt

Žiadosť o demo verziu

OSMOS s.r.o.

pdc@osmos.sk

+421 917 430 423

Žiadosť o demo verziu

Pokiaľ máte záujem o demo verziu PDC, prosím vyplňte kontaktný formulár